Marieken de Lange: Farahilde, reizende strijdster

Marieken de Lange: Farahilde, reizende strijdster

Op maandag 16 december bood Marieken de Lange de biografie ‘Farahilde, reizende strijdster’ aan in de Tweede Kamer. Groenlinks kamerlid Lisa Westerveld nam het boek in ontvangst. Bekijk hier de videoreportage.

Farahilde, reizende strijdster laat in detail en onomwonden zien hoe het leven van een meisje vernietigd wordt door Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en haar eigen vader. Organisaties in Jeugdzorg hebben géén oog voor de werkwijze van een narcistische ouder en raken verstrikt in het web dat voor hen gesponnen wordt. Tunnelvisie, machtsvertoon, vastgeroeste aannames met toverwoorden als ‘loyaliteitsconflict’ en ‘vechtscheiding’ spelen daarna een hoofdrol in het drama.

Marieken de Lange is moeder, echtgenote, vitaliteitscoach en ondernemer van gezondheidscentrum CentrumFIT in Brabant. Daarnaast is zij gemeenteraadslid in Woensdrecht. Ze heeft helaas, zoals ze het zelf zegt, ruime ervaring met Jeugdzorg in het gedwongen kader en de complexiteit die dit met zich meebrengt. Met verbazing, ongeloof maar ook met boosheid en verdriet heeft ze moeten aanzien hoe hulpverleners klem komen te zitten en hoe ze vanuit deze positie de vreselijkste en kortzichtigste beslissingen maken. Beslissingen die totaal niet in het belang van het kind zijn, maar die wel passen binnen een protocol of vastgesteld target.

Marieken de lange

De Lange schreef deze biografie omdat ze vindt dat Farahilde’s verhaal wereldkundig gemaakt moet worden. Ze wil met dit boek een lans breken voor verbetering van Jeugdzorg, want dat is nodig én mogelijk, en niet louter door budgetten te vergroten. Maar wel door meer oog te hebben voor de werkelijke belangen van het kind en minder uit te gaan van eigen aannames, budgetten en bedrijfsdoelstellingen. Bovendien is het een hart onder de riem van de vele moeders én vaders met soortgelijke ervaringen, want De Lange heeft zich heel erg alleen gevoeld in de wereld van Jeugdzorg. “Ik voelde me vaak een roepende in de woestijn.”

Het boek geeft een kijkje in het leven van een moeder en een kind die met Jeugdzorg in (bijna) al zijn facetten te maken krijgen. Hoe gezinsvoogden, raadsonderzoekers en therapeuten zéggen dat ze in het belang van het kind handelen, maar het tegenovergestelde doen. De werkwijze van instanties en personen komt aan bod, maar ook het effect van die werkwijze op het leven en welzijn van het kind.

Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoe en waarom de narcistische ouder het belang van zijn eigen kind ondergeschikt maakt aan zijn eigen egocentrische belang.

Lisa Westerveld

De Lange kiest ervoor om het eerste exemplaar van het boek aan te bieden aan Lisa Westerveld. Zij is als lid van de commissie Jeugdzorg nauw betrokken bij het beleid van de minister Hugo de Jonge en De Lange heeft een aantal suggesties voor de politiek om Jeugdzorg Nederland weer ‘gezond’ te maken. Hiermee hoopt ze dat het boek ook een positief steentje kan bijdragen in de politieke discussie. Tevens gaat een gedeelte van elk verkocht boek naar diverse goede doelen die gerelateerd zijn aan dit onderwerp.