Kunst & Cultuur: Esperanto Reflex Monument in Bergen op Zoom is een must-see

Kunst & Cultuur: Esperanto Reflex Monument in Bergen op Zoom is een must-see

Vrijdagavond 7 september 2018 werd het Esperanto Reflex monument, het resultaat van maanden hard werken door vier Arsis kunstenaars, onthuld.

In het kader van de jaarlijkse ‘Kunsten in de Monumenten’ heeft de gemeente Bergen op Zoom aan Arsis Kunst en Societeit gevraagd om ‘iets’ te doen met het Esperanto monument op de hoek van het Bolwerk-Noord en de Korneel Slootmanslaan in Bergen op Zoom Vier leden van Arsis, Addy van Kempen, Carla STOUThArt, Gerard Fransen en Frits Sonnenberg hebben de uitdaging aangenomen en zijn aan het brainstormen gegaan hoe het thema ‘in Europa’ van Kunsten in de Monumenten 2018 toe te passen op het monument.

De invulling van Arsis

De vier kunstenaars van Stichting Arsis kunst en sociëteit besloten het thema Europa te gebruiken voor een ‘Reflectie op Europa’. Hiervoor wordt het drieën halve meter hoge granito monument bekleed met spiegels en komen er rond het monument vijf spiegelende ‘vanen’ te staan die kunnen draaien in de wind en zo door de reflectie van het monument en de vanen een steeds wisselend beeld zullen geven.

De onthulling

Vrijdagavond rond zeven uur stond een groep mensen te kijken bij het in plastic en papier ingepakte Esperanto monument, op de hoek van het Bolwerk-Noord en de Korneel Slootmanslaan, Een paar dagen eerder was het monument door de vier kunstenaars van Esperanto monument veranderd in Esperanto Reflex monument en voor de onthulling helemaal ingepakt.

Het ingepakte monument

De aanwezigen werden door de voorzitter van Arsis, Maarten van ’t Hof verwelkomd. Hij vertelde dat de onthulling van het monument, tevens de start was voor het ‘Kunsten in de Monumenten weekend. Een jaarlijks evenement met vele vormen van kunst en cultuur. Hij bedankte de vier kunstenaars, Addy van kempen, Carla Stouthart, Frits Sonnenberg en Gerard Fransen en de sponsors die het project mogelijk hebben gemaakt.

Maarten van ’t Hof verwelkomt de aanwezigen

Rob Moerbeek, lid van de Esperanto beweging, vertelde over het ontstaan van het monument, ontworpen door Mario Santuz en in 1933 onthuld.Ook de bedenker van Esperanto, Ludwik Zamenhof en de geschiedenis van Esperanto bleef niet onvermeld.

Rob Moerbeek vertelt over Esperanto

Frans Vermeulen, de volgende spreker, droeg een gedicht in Esperanto voor. Hij had in de krant over het project gelezen en had zich laten inspireren door een tekst op een gebouw vlak bij het monument, een gedicht dat hij in het Esperanto vertaald heeft.

Frans Vermeulen draagt een gedicht voor

Graag zou Vermeulen nog een Esperantogroep in Bergen op Zoom opgericht zien. De uiteindelijke onthulling werd gedaan door Barry Jacobs, wethouder bij de gemeente Bergen op Zoom, samen met de kunstenaars Addy van kempen, Carla Stouthart en Frits Sonnenberg. Gerard Fransen, de vierde kunstenaar was op vakantie en kon er niet bij zijn.

v.l.n.r. Barry Jacobs, Frans Vermeulen, Rob Moerbeek en Maarten van ’t Hof

Geheel in stijl stelde de wethouder zich in het Esperanto voor, waarna hij overging in het Nederlands, voor de meeste aanwezigen toch beter te begrijpen.Hij merkte op dat het Esperanto geen andere talen wil verdringen maar juist mensen en culturen met elkaar wil verbinden. Na zijn toespraak begon de echte onthulling. Eerst werden de glimmende vanen rond het monument onthuld, waarna met een mes en wat ander gereedschap op lange stokken, begonnen werd met het verwijderen van het plastic omhulsel van het monument.

Met vier man sterk aan het werk…..het koste even moeite….

Het koste wat moeite om met een mesje op een lange stok de bovenste lagen plastic los te krijgen maar uiteindelijk stond het Esperanto Reflex monument in volle glorie zichtbaar voor het publiek.

Het Esperanto Reflex Monument

Na de onthulling kon de spiegelende bekleding vier weken op het monument blijven, waarna het weer verwijderd werd.

Links